• 22 czerwca 2024

Osoby sprzedające substancje psychoaktywne znane jako dopalacze, odpowiadają za przestępstwa w taki sam sposób jak dilerzy narkotyków, a nowe związki chemicznie mają uproszczoną prcedurę, na podstawie której mogą trafić na listę zakazanych substancji. Te zmiany weszły w życie 21 sierpnia 2018 roku. Za posiadanie dużej ilości produktów psychoaktywnych można dostać wyrok do trzech lat więzienia, a za handel nimi do dwunastu lat. Kary od zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomani dotykają również posiadaczy substancji zabronionych, którzy muszą liczyć się z grzywną. Umorzenie sprawy jest jedynie możliwe, jeśli dopalacze były w niewielkiej ilości na użytek własny. Dopalacze – aspekty prawne w polskim prawodawstwie -  jak zmieniła się perspektywa?

Dopalacz jako narkotyk 

Zmiana przepisów przyniosła zmianę definicji, która określa czym są dopalacze. Według nowych przepisów, substancja psychoaktywna ma znany wzór chemiczny, dzięki czemu można jasno określić jej działanie. Na tej podstawie trafia na listę substancji zakazanych i jej posiadanie będzie wiązało się z karą jak za narkotyki. Na podstawie nowelizacji, lista zakazanych związków jest załącznikiem do rozporządzenia ministra zdrowia, co znacząco upraszcza procedury administracyjne co do weryfikacji i systematyzacji dopalaczy. Substancje nieznane są określane jako środek zastępczy i jego posiadanie wiąże się z karą finansową. Dodatkowo zabronione są: promocja i reklama środków psychotropowych, zastępczych, psychoaktywnych i odurzających. To bardzo wyraźne zaostrzenie przepisów wymierzone  w producentów dopalaczy i odzew na liczne przypadki zatruć wśród młodych ludzi.

Dopalacze – aspekty prawne w polskim prawodawstwie do zmiany

Dopalacze – aspekty prawne w polskim prawodawstwie po nowelizacji stały się dużo bardziej klarowne. Dodatkowo wprowadzono obowiązek zgłaszania zatrucia środkami psychoaktywnymi i zastępczymi do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Raz w roku (w marcu) główny inspektor tworzy raport podsumowujący dla kraju oraz utworzono rejestr zatruć i zgonów wywołanych dopalaczami. Przepisy z 21 sierpnia 2018 roku zostały przyjęte w celu ograniczenia produkcji i rozprowadzania dopalaczy na rynku. Zaostrzenie przepisów wycelowane jest w producentów substancji psychoaktywnych, którzy wykorzystywali luki w prawie. Ponadto osoby, które uzależniły się od dopalaczy, według przepisów są obecnie traktowane jak osoby uzależnione od narkotyków, dzięki czemu ich zdrowie jest znacznie lepiej zabezpieczone - mają analogiczne prawo do leczenia, pomocy psychologicznej oraz rehabilitacji. Zmiany w przepisach to efekt licznych problemów zdrowotnych i społecznych u młodych ludzi. Ich styczność z dopalaczami była związana z szerokim dostępem na rynku do substancji psychoaktywnych. Taka możliwość pojawiła się ze względu na luki w prawie, które pozwoliły na otworzenie sieci sklepów w całej Polsce z substancjami psychoaktywnymi, sprzedawanymi m.in. w celach kolekcjonerskich.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top