• 22 czerwca 2024

Nowe substancje psychoaktywne, znane lepiej na polskim rynku jako dopalacze, są niezwykle groźnym zjawiskiem. Wynika to z ich składu chemicznego, który nie jest do końca znany ani nie był poddawany testom, przez co nie można określić dokładnej listy efektów ubocznych oraz ich wpływu na psychikę i mózg człowieka. Te nielegalne substancje można stosunkowo łatwo wyprodukować, a przez to zagrozić życiu i zdrowiu wielu ludzi. Ich budowa pozwala zwykle naśladować skutki tradycyjnych narkotyków, takich jak kokaina, konopie indyjskie i ecstasy, które mogą powodować uzależnienie, poważne upośledzenie, a nawet śmierć. Jak wygląda terapia uzależnień w procesie leczenia uzależnienia od dopalaczy? Z czym jest ona związana?

Terapia uzależnienia od dopalaczy - źródło problemu

Bez względu na rodzaj dopalaczy, ciągłe nadużywanie tych substancji może wkrótce okazać się poważnym problemem dla społeczeństwa i służby zdrowia. Wiąże się to z nieznanym uzależnieniem fizycznym i psychicznym od danej substancji. Dopalacze te mogą być szczególnie niebezpieczne, ponieważ ludzie często błędnie uważają, że związki te są znacznie mniej szkodliwe niż tradycyjne narkotyki. Ponadto, ponieważ dopalacze te są stosunkowo „nowe”, nie ma możliwości poznania pełnego zakresu ich długoterminowych skutków, a ponieważ dokładny skład tych substancji nie jest znany, często oznacza to, że lekarze i ratownicy medyczni nie są w stanie zaoferować skuteczne leczenie w przypadku przedawkowania. Jakie więc podejmuje się kroki, by terapia uzależnień w procesie leczenia uzależnienia od dopalaczy była skuteczna?

Terapia uzależnień w procesie leczenia uzależnienia od dopalaczy - program

Bez profesjonalnego leczenia uzależnienia z czasem stan może się pogarszać i może mieć bardzo szkodliwy wpływ na wszystkie dziedziny życia, w tym na pracę, relacje z innymi oraz ogólny stan zdrowia i samopoczucia. Ponadto, nieleczone, może prowadzić do rozwoju uzależnienia od alkoholu, innych uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych, powodując cały szereg dodatkowych problemów. Uzależnienie od dopalaczy jest uleczalne, a najważniejszym pierwszym krokiem w kierunku rehabilitacji i powrotu do zdrowia jest poszukiwanie wsparcia ekspertów. Program terapii wiąże się z:

- Środowiskiem wolnym od substancji, zapobiegające nawrotom.

- W razie potrzeby można przepisać kontrolowane leki, aby złagodzić dyskomfort, który może wystąpić w trakcie detoksu.

- Leczenie się na znanym 12-stopniowym modelu leczenia uzależnień. 

- Indywidualna terapia 1: 1 i zorganizowane programy terapii grupowej.

Terapia uzależnień przede wszystkim opiera się na programie tzw. 12 kroków znanych z terapii leczenia alkoholizmu i narkomanii (AA). Wymaga ona zaangażowania pacjenta w proces i długotrwałej pracy nad zrozumieniem źródeł oraz mechanizmów problemu, a także ich skutków dla osoby chorej i jej otoczenia. Uzupełnia ją leczenie detoksykacyjne, podczas którego oczyszcza się organizm, poznaje stopień uzależnienia fizycznego oraz określa stopień zniszczeń w ciele wywołanych przez dopalacze. 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top